Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 1 godz. 41 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 1 dzień i 4 godz. temu

Lektorat jęzka angielskiego - informacja dla studentów rozpoczynających studia stacjonarne II stopnia

Na pierwsze zajęcia zostaną Państwo przypisani do zespołów na platformie TEAMS – obecność obowiązkowa.

W czasie tych zajęć studenci, którzy realizowali 1. stopień studiów na innych uczelniach rozwiążą test rozpoziomowujący, a absolwenci naszej uczelni wypełnią ankietę - na tej podstawie zostaną utworzone grupy językowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zwrócić się z pytaniami do prowadzących ze swoich grup na platformie TEAMS w terminach wyszczególnionych poniżej.

Testy i ankiety dostępne będą na stronie SJO w terminach podanych poniżej po kliknięciu na odpowiedni link.

Kierunki E, IB: 5 października 9:45-10:45

Kierunki FIR, RIC: 7 października 11:30-12:30

Kierunki Z, AG, GP, BM: 7 października 13:15-14:15

Kierunek LOG: 8 października 9:45-10:45

Kierunki MSG, IWB: 8 października 11:30-12:30

Po rozpoziomowaniu zostaną Państwo przypisani do odpowiedniej grupy. Listy będą umieszczone na stronie SJO najpóźniej do niedzieli 11 października.

Komunikat dla Studentów studiów niestacjonarnych II stopnia KPG
W dniach od 25.09.2020 (piątek) od godz. 9.00 do 29.09.2020 (wtorek) do godz. 23.59 poprzez USOSweb odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru dla kierunku Konsulting Prawny i Gospodarczy (rok II),  które będą uruchomione od semestru zimowego (3) roku akad. 2020/2021.
Komunikat dla Studentów studiów stacjonarnych I stopnia - Wrocław

Zgodnie z Zarządzeniem nr 120a/2020 Rektora UE z dnia 28 sierpnia 2020 studenci odbywają zajęcia zdalnie

Zasady zapisów na zajęcia z wychowania fizycznego pozostały niezmienione. 

Wszyscy studenci logują się poprzez system USOS.

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów stacjonarnych I stopnia odbędą się w terminie 28 – 30 września br. Uruchomienie systemu nastąpi 28 września w kolejności:

Rok III – system będzie otwarty od godz. 9.00 

Rok II – system będzie otwarty od godz. 14.15

Od godziny 14.15 dostęp do sytemu zapisów będą mieli wszyscy studenci bez względu na rok studiów. System będzie działał do 30 września br. do godziny 23.59

Wszyscy studenci są zobligowani do bieżącego sprawdzania ilości osób zapisanych do grupy do końca trwania zapisów /30.09.2020 r., godz. 23.59/

Warunkiem utworzenia grupy jest 80% wypełnienia grupy. 

Limity będą podane w systemie USOS przy danej dyscyplinie. 

Studenci posiadający cało semestralne zwolnienia lekarskie, zapisują się na zasadach obowiązujących wszystkich studentów. 

Każdy student otrzyma informację dotyczącą zasad zaliczenia przedmiotu zdalnie, na maila uczelnianego.

Proszę zapoznać się z instrukcją logowania i zapisywania na zajęcia.

Plan zajęć znajdziecie na stronie plan.ue.wroc.pl w zakładce SWFiS - stacjonarne.

Studenci studiów stacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierunków realizowanych w Jeleniej Górze.

W dniach od 28.09.2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do 30.09.2020 r. (środa) do godz. 23:59 przez system USOSweb odbędą się zapisy na przedmioty, które zostaną uruchomione od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:
- W-F (II rok, I stopień),
- języki obce: (II i III rok, I stopień).

rok II - dotyczy j. angielskiego B1
            dotyczy j. niemieckiego A2

Studenci pozostałych poziomów (po jednej grupie) są zapisani automatycznie.

rok III - dotyczy j. niemiecki A2
Studenci pozostałych poziomów (po jednej grupie) są zapisani automatycznie.

----------
W dniach od 02.10.2020 r. (piątek) od godz. 15:00 do 04.10.2020 r. (niedziela) do godz. 23:59 przez system USOSweb odbędą się zapisy na grupy języka angielskiego dla studentów I roku II stopnia, które będą prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Wykaz zajęć z laboratoriów, które będą odbywać się na terenie Uczelni w sem. zimowym - kierunek ZIIP

1) Podstawy fizyki i chemii (1 sem) – 14 C, 21 C

2) Zarządzanie bezpieczeństwem (3 sem) – IV H

3) Metrologia (3 sem) – 103 H 

4) Nauka o materiałach (3 sem) – 122 C, 213 C

5) Biotechnologia żywności i analiza sensoryczna (5 sem) – 218 H

6) Biochemia i chemia żywności (5 sem) – I H, 223 C

7) Technologia chemiczna nieorganiczna (5 sem) – III H

8) Wybrane działy chemii organicznej (5 sem) – 223 C

9) Biotechnologia (5 sem) – 404 H, 405 H

10) Biochemia (5 sem) – 223 C

11) Wybrane zagadnienia z techn. przemysłu spożywczego (7 sem):

- mleczarstwo – IV H

- mięsny i jajczarsko-drobiarski – 6H

- owocowo-warzywny – 416 H

- fermentacyjny – II H

- zbożowo-młynarski – 11 H

- piekarniczo-cukierniczy - 11 H

12) Wybrane zagadnienia z techn. przemysłu chemicznego (7 sem) – 2 H

13) Wybrane zagadnienia z biotechnologii żywności i środowiska (7 sem) – II H

Komunikat dla Studentów

Zapisy na przedmioty humanistyczne w sem. zimowym 2020/21

I i II stopień, wszystkie kierunki (nie dotyczy Jeleniej Góry):

STUDIA STACJONARNE:

Zapisy od 23.09.2020 od godz. 9.00 do 27.09.2020 do godz. 23.59

I stopień - III rok - sem. 5 - wszystkie kierunki
I stopień - IV rok - sem. 7 - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zapisy od 24.09.2020 od godz. 9.00 do 27.09.2020 do godz. 23.59

I stopień - II rok - sem. 3 - wszystkie kierunki
II stopień - I rok - sem. 2 -  kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopień - II rok - sem. 3 - wszystkie kierunki za wyjątkiem Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zajęcia ruszają od 01 października 2020

STUDIA NIESTACJONARNE:

Zapisy od 30.09.2020 od godz. 9.00 do 04.10.2020 do godz. 23.59

I stopień - III rok - sem. 5 - wszystkie kierunki
I stopień - IV rok - sem. 7 - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zapisy od 01.10.2020 od godz. 9.00 do 04.10.2020 do godz. 23.59

I stopień - II rok - sem. 3 - wszystkie kierunki
II stopień - I rok - sem. 2 -  kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
II stopień - II rok - sem. 3 - wszystkie kierunki za wyjątkiem Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pierwsze lata I stopnia wszystkich kierunków (Wrocław) mają czas na zapisy na przedmioty humanistyczne w sem. 2,3,4, lub 5. Kierunek ZIIP również w sem.7


Pierwsze lata II stopnia wszystkich kierunków (Wrocław) mają czas na zapisy na przedmioty humanistyczne w sem. 2 i 3. Kierunek ZIIP tylko w sem. 2  

W tym czasie student ma zrealizować dwa przedmioty humanistyczne na I stopniu i jeden przedmiot humanistyczny na II stopniu studiów.

Na II stopniu student nie może wybierać przedmiotów humanistycznych lub społecznych zaliczonych przez niego na I stopniu.

Komunikat dla Studentów i Pracowników

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Europie i publikowanymi w tej sprawie komunikatami medialnymi zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą wiadomością.

Zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb i stosować bezwzględnie do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Osobom, które w ciągu kilkunastu ostatnich dni przebywały we Włoszech - zwłaszcza na północy, w rejonie Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilia Romana, Lacjum - zalecam szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu. Należy ograniczyć bieżącą aktywność i kontakty do niezbędnego minimum. Jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego powinny być natychmiastowym sygnałem, by zgłosić się do szpitala przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Zasady postępowania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa

Osoby, które odbyły podróż do regionów, w których odnotowano przypadki zakażenia koronawirusem, oraz które zidentyfikowały u siebie niepokojące objawy, takie jak kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśni, zachęcamy do szpitala przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu.

· przypominamy również o podstawowych środkach, które mogą Państwo zastosować w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą, takich jak ubezpieczenie, aplikacja iPolak, śledzenie strony MSZ: http://www.international.ue.wroc.pl/studenci/20017/bezpieczny_wyjazd.html .

  • podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/#_ftn1

Informacja dla Studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Aby zaliczyć kurs BHP, każdy student pierwszego roku zobowiązany jest rozwiązać test w systemie Eportal.
W tym celu należy zalogować się do systemu Eportal wg instrukcji

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

LOGOWANIE, ZMIANA HASŁA (DLA STUDENTÓW)

 Aby zalogować się do systemu USOSweb proszę kliknąć "zaloguj się" w prawym górnym rogu strony. Pojawi się strona CAS - Centralnego Systemu Uwierzytelniania, gdzie w polu Identyfikator należy wpisać swój login - numer indeksu, a w polu Hasło swoje hasło. Na stronie CAS można również zmienić hasło do konta usosweb (poczty studenckiej) klikająć link "Zmiana hasła dla studentów".

Konta usosweb i poczty studenckiej są powiązane ze sobą (te same hasło), zmiana hasła do konta usosweb wymaga zmiany hasła do poczty studenckiej. Więcej informacji na temat poczty studenckiej można znaleźć na stronie uczelnianej.

W przypadku problemów z hasłem (np. zapomnienie hasła, zgubienie danych logowania)  proszę pisać na adres smail@ue.wroc.pl. Proszę kontaktować się ze skrzynek pocztowych uczelnianych (ue.wroc.pl) lub prywatnych (zarejestrowanych w systemie dziekanatowym).

W przypadku, gdy logowanie przebiegnie poprawnie, a system wyświetli komunikat "Jesteś zalogowany, lecz nie posiadasz konta w USOSweb", proszę zgłosić problem administratorowi USOSweb.

UMER KONTA BANKOWEGO / THE NUMBER OF THE BANK ACCOUNT

Studenci mogą uzyskać swój numer konta bankowego z:
- genaratora kont który znajduje się na stronie uczelni - 
http://stud.ue.wroc.pl/stud/genkont.asp
- usosweb (Dla studentów -> Płatności -> Konta bankowe uczelni).

Information for foreign students about academic bank accounts.
Foreign students can check the number of the bank account in USOSweb (Student's section -> Payments -> Academic bank accounts)

GRUPY DZIEKAŃSKIE

Uwaga, informacja o grupie dziekańskiej znajduje się na stronie GRUPY DZIEKAŃSKIE (menu MOJE STUDIA w zakładce DLA STUDENTÓW).
Proszę nie mylić z grupami zajęciowymi.

PLAN ZAJĘĆ

Plan zajęć w serwisie USOSweb jest niedostępny.
Komunikat "Błąd. Odśwież stronę (F5), aby wyświetlić plan. Jeśli to nie pomoże - spróbuj formatu HTML." pojawia się u wszystkich użytkowników serwisu.

Prosimy korzystać z Internetowego Serwisu Planu Zajęć umieszczonego na stronie głównej uczelni.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Zmiany danych osobowych (m.in. adresu e-mail, serii i numeru dowodu osobistego, itp.) możesz dokonać:
  •     w dziekanacie lub sekretariacie, jeśli jesteś studentem/doktorantem
  •     w Dziale Kadr, jeśli jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym

MIGRACJA DANYCH

W godzinach 5.00, 11.00, 13:00, 16.00 serwis USOSweb jest niedostępny (do 10 minut) z powodu migracji danych (synchronizacji danych pomiędzy systemem dziekanatowym a usosweb).