Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: 1 godz. 59 min. temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 67 dni temu

Informacje ogólne:

Sekcja ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami pok. 25a bud J

http://www.ue.wroc.pl/jednostki/sekcja_ds_obslugi_osob_z_niepelnosprawnosciami.html

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami: dr Krystyna Gilga

Aktualne godziny dyżuru: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/krystyna_gilga.html

Kontakt mailowy: krystyna.gilga@ue.wroc.pl

Podstawowe informacje o zakresie wsparcia dla studentów i doktorantów są umieszczone w Regulaminie Studiów:

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2021/24.pdf

zal_do_zr_180_2021.pdf (ue.wroc.pl)

Paragraf 10 Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami

1. Na zapewnienie warunków do pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności akademickiej składają się, w szczególności, uprawnienia i formy wsparcia, o których mowa w Regulaminie wsparcia.

2. Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, są Sekcja ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami i Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

3. Student ze szczególnymi potrzebami, w tym student z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, o których mowa w Regulaminie wsparcia.

4. Na pisemny wniosek studenta Dziekan ds. Studenckich/Dziekan Filii wydaje decyzję o przyznanych uprawnieniach i formach wsparcia po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Link do Regulaminu Wsparcia: zal_do_zr_180_2021.pdf (ue.wroc.pl)

Większość obiektów dydaktycznych i administracyjnych Uczelni przystosowana jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia ich dostępności. W przypadku studentów mających problemy z poruszaniem się Dział Nauczania po uzyskaniu informacji z Dziekanatu planuje zajęcia w taki sposób, aby wszystkie zajęcia były w budynkach dostępnych.

Studenci niepełnosprawni mają również bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych na terenie kampusu (Karta parkingowa).

Ponadto, dla studentów z niepełnosprawnością organizowane są dodatkowe zajęcia językowe prowadzone przez pracowników SJO. Zapisy zawsze na początku semestru zimowego. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb studentów.
 
Więcej informacji:
http://www.sjo.ue.wroc.pl/aktualnosci/15723/dodatkowe_bezplatne_zajecia_z_jezykow_obcych_dla_studentow_z_orzeczona_niepelnosprawnoscia.html

Aktualności w ramach programu „Aktywny samorząd” –: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-uzyskania-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym

===================================================================================

Szanowni Państwo,

Fundacja Eudajmonia realizuje projekt „Kasa na start"-projekt na rozwój przedsiębiorczości w ramach którego można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Grupa docelowa:
Osoby z niepełnosprawnością o statusie:
- bezrobotny lub bierny zawodowo
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia
- powyżej 30 roku życia

W ramach projektu oferujemy:
- szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - 8 dni po 5h dziennie
- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł
- przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr. 2000 zł miesięcznie (od 6 do 9 miesięcy po 2000 zł/miesięcznie)
Rekrutacja trwa.
Rekrutacja Etap I: założenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego
Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Planowany termin założenia działalności to luty 2023.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

https://eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=540

Pozdrawiam
Diana Hamarnik
Koordynator
509 946 480

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel: 71 368 01 00 http://ue.wroc.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)