Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 216 dni temu

Informacje ogólne:

Sekcja ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami pok. 25a bud J

http://www.ue.wroc.pl/jednostki/sekcja_ds_obslugi_osob_z_niepelnosprawnosciami.html

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami: dr Krystyna Gilga

Aktualne godziny dyżuru: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/krystyna_gilga.html

Kontakt mailowy: krystyna.gilga@ue.wroc.pl

Podstawowe informacje o zakresie wsparcia dla studentów i doktorantów są umieszczone w Regulaminie Studiów:

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2021/24.pdf

zal_do_zr_180_2021.pdf (ue.wroc.pl)

Paragraf 10 Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami

1. Na zapewnienie warunków do pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności akademickiej składają się, w szczególności, uprawnienia i formy wsparcia, o których mowa w Regulaminie wsparcia.

2. Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, są Sekcja ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami i Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

3. Student ze szczególnymi potrzebami, w tym student z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, o których mowa w Regulaminie wsparcia.

4. Na pisemny wniosek studenta Dziekan ds. Studenckich/Dziekan Filii wydaje decyzję o przyznanych uprawnieniach i formach wsparcia po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Link do Regulaminu Wsparcia: zal_do_zr_180_2021.pdf (ue.wroc.pl)

Większość obiektów dydaktycznych i administracyjnych Uczelni przystosowana jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia ich dostępności. W przypadku studentów mających problemy z poruszaniem się Dział Nauczania po uzyskaniu informacji z Dziekanatu planuje zajęcia w taki sposób, aby wszystkie zajęcia były w budynkach dostępnych.

Studenci niepełnosprawni mają również bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych na terenie kampusu (Karta parkingowa).

Ponadto, dla studentów z niepełnosprawnością organizowane są dodatkowe zajęcia językowe prowadzone przez pracowników SJO. Zapisy zawsze na początku semestru zimowego. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb studentów.
 
Więcej informacji: http://www.sjo.ue.wroc.pl/aktualnosci/15723/dodatkowe_bezplatne_zajecia_z_jezykow_obcych_dla_studentow_z_orzeczona_niepelnosprawnoscia.html

Aktualności w ramach programu „Aktywny samorząd” –: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-uzyskania-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym

===================================================================================

Drodzy Studenci/Absolwenci

zapraszamy Was do zapoznania się z zasadami i aplikowania do projektu Twoja Nowa Praca-Absolwent. 

Jakie są kryteria naboru:

-ważne orzeczenie o niepełnosprawności (wszystkie stopnie)

-bycie studentem (tryb nie ma znaczenia) ostatniego roku studiów pierwszego stopnia lub studentem 1/2 roku studiów drugiego stopnia lub bycie absolwentem do 60 miesięcy od ukończenia studiów 

-bycie osobą niezatrudnioną (w momencie przystąpienia do projektu, później -w trakcie udziału w projekcie można pracować)

Co zyskacie:

- wsparcie w rozwijaniu Waszych kompetencji

- 5 000 zł na wybrane przez Was szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, w tym również mogą być zawarte indywidualne lekcje języków obcych/kurs prawa jazdy/inne kursy i szkolenia 

-3 miesięczne płatne staże w wybranych firmach i instytucjach, abyście mogli zdobywać doświadczenie zawodowe (również w trakcie studiów). Obecnie staże realizowane mogą być również w formule online!

- warsztaty umiejętności miękkich takich jak: komunikacja, praca w zespole, radzenie sobie z emocjami, typy osobowości oraz warsztaty pomagające wejść na rynek pracy, między innymi związane z prawem pracy, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz rozmową kwalifikacyjną

- warsztaty są wyjazdowe, w górach, w pięknie położonym hotelu. Dają możliwość poznania i integracji z pozostałymi uczestnikami projektu

- dodatek motywacyjny w wysokości 400 zł miesięcznie przez maksymalnie 12 miesięcy udziału w projekcie

-konsultacje z doświadczonymi doradcami zawodowymi oraz psychologami na każdym etapie udziału w projekcie w zależności od Waszych potrzeb. Konsultacje prowadzone są również online!

A te wszystkie działania w konsekwencji pomogą Wam w uzyskaniu wymarzonej pracy !!!

Co należy zrobić aby przystąpić do projektu:

Wejść na stronę www.tnm.org.pl, kliknąć zakładkę  http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/ następnie wypełnić formularz rekrutacyjny i czekać na  nasz telefon.

Nie czekajcie -ilość miejsc ograniczona!! REKRUTACJA TRWA DO 15 MAJA 2022! ZAPRASZAMY

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel: 71 368 01 00 http://ue.wroc.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)