Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: 37 minut temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 245 dni temu

Informacje ogólne:

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: dr Krystyna Gilga przyjmuje w pok. 208A

Aktualne godziny dyżuru: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/krystyna_gilga.html

Kontakt mailowy: krystyna.gilga@ue.wroc.pl

 

Podstawowe informacje o zakresie wsparcia dla studentów i doktorantów są umieszczone w Regulaminie Studiów (obowizuje od 1.10.2019): http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2019/51.pdf

„ Paragraf 10 Wsparcie osób niepełnosprawnych

1. Osobom niepełnosprawnym, którym rodzaj niepełnosprawności ogranicza możliwość pełnego uczestnictwa w zajęciach, zaliczeniach i egzaminach, przysługuje prawo do innych rozwiązań, umożliwiających studiowanie stosownie do ich możliwości, w tym także składanie egzaminów i uzyskiwanie zaliczeń.

 2. Rozwiązania te mogą w szczególności polegać na:

1) stosowaniu dodatkowych urządzeń technicznych,

2) skorzystaniu z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej lub tłumacza języka migowego,

3) wprowadzeniu innych form zapisu dla wykorzystywanych materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych,

 4) ułatwianiu dotarcia do miejsca odbywania zajęć, uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów.

3. Decyzję o zastosowaniu niezbędnych rozwiązań podejmuje Dziekan ds. studenckich/Dziekan Filii na wniosek zainteresowanego studenta zaopiniowany przez pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

 Przykładowo w poszczególnych przypadkach działania te mogą polegać na:

 - wyznaczeniu innego terminu zaliczenia i wydłużenia czasu przeznaczonego na zaliczenie,

 - zmiany formy zaliczenia z ustnej na pisemną lub odwrotnie, drukowaniu testów i innych materiałów w większej czcionce, podziału materiału do zaliczenia na mniejsze partie, wprowadzenie możliwości pisania zaliczenia w formie elektronicznej itp.

Poszczególne formy podaje sam student. W przypadku Wydziału IE dodatkowo wprowadzono obok asystenta osoby niepełnosprawnej, również asystenta laboratoryjnego, którego zadaniem jest wsparcie studenta z ograniczeniami ruchu w odbywaniu zajęć laboratoryjnych.

Student mieszkający na terenie Wrocławia mający trudności z dostaniem się na Uczelnię ma możliwość transportu dopasowanego do jego potrzeb.

W dokumencie tym ponadto regulowane jest prawo do indywidualnej organizacji studiów (paragraf 5). „1. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dziekana ds. studenckich/Dziekana Filii, dopuszcza się możliwość zastosowania Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). Polega ona na możliwości zmiany przez studenta grupy administracyjnej, w ramach której realizuje przedmiot, bez zmian programu studiów.

2. Indywidualną organizacją studiów mogą być objęte: (…) 4) osoby niepełnosprawne.

3. Indywidualna organizacja studiów może także być przyznana w innych uzasadnionych przypadkach.

4. IOS udzielany jest przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5. Podania w tej sprawie należy składać do Dziekana ds. studenckich/Dziekana Filii w wyznaczonym.”

Większość obiektów dydaktycznych i administracyjnych Uczelni przystosowana jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia ich dostępności. W przypadku studentów mających problemy z poruszaniem się Dział Nauczania po uzyskaniu informacji z Dziekanatu planuje zajęcia w taki sposób, aby wszystkie zajęcia były w budynkach dostępnych.

Studenci niepełnosprawni mają również bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych na terenie kampusu (po uzyskaniu przepustki).

Ponadto dla studentów z niepełnosprawnością organizowane są dodatkowe zajęcia językowe prowadzone przez pracowników SJO. Zapisy zawsze na początku semestru zimowego. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb studentów.

 

 

Aktualności w ramach programu „Aktywny samorząd” – można dostać nawet 800zł więcej, szczegóły w załączonym linku: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto-/index.html .