Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 2 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 236 dni temu

Informacje ogólne:

Sekcja ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami pok. 25a bud J

http://www.ue.wroc.pl/jednostki/sekcja_ds_obslugi_osob_z_niepelnosprawnosciami.html

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami: dr Krystyna Gilga

Aktualne godziny dyżuru: http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/krystyna_gilga.html

Kontakt mailowy: krystyna.gilga@ue.wroc.pl

Podstawowe informacje o zakresie wsparcia dla studentów i doktorantów są umieszczone w Regulaminie Studiów:

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2021/24.pdf

zal_do_zr_180_2021.pdf (ue.wroc.pl)

Paragraf 10 Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami

1. Na zapewnienie warunków do pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności akademickiej składają się, w szczególności, uprawnienia i formy wsparcia, o których mowa w Regulaminie wsparcia.

2. Podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, są Sekcja ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami i Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

3. Student ze szczególnymi potrzebami, w tym student z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, o których mowa w Regulaminie wsparcia.

4. Na pisemny wniosek studenta Dziekan ds. Studenckich/Dziekan Filii wydaje decyzję o przyznanych uprawnieniach i formach wsparcia po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Link do Regulaminu Wsparcia: zal_do_zr_180_2021.pdf (ue.wroc.pl)

Większość obiektów dydaktycznych i administracyjnych Uczelni przystosowana jest częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych z punktu widzenia ich dostępności. W przypadku studentów mających problemy z poruszaniem się Dział Nauczania po uzyskaniu informacji z Dziekanatu planuje zajęcia w taki sposób, aby wszystkie zajęcia były w budynkach dostępnych.

Studenci niepełnosprawni mają również bezpłatny dostęp do miejsc parkingowych na terenie kampusu (Karta parkingowa).

Ponadto, dla studentów z niepełnosprawnością organizowane są dodatkowe zajęcia językowe prowadzone przez pracowników SJO. Zapisy zawsze na początku semestru zimowego. Zajęcia te mają charakter zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb studentów.
 
Więcej informacji:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza studentki i studentów z niepełnosprawnością na XVI edycję obozu Dżamp. Wydarzenie rozpocznie się 2 września 2023 r.

Dżamp to jedyny tak duży obóz studencki adresowany do studentów z niepełnosprawnością. Wydarzenie łączy integrację społeczną, aktywność fizyczną i rozwój osobisty. Mogą w nim wziąć udział studenci i studentki, którzy studiują na uczelniach współpracujących ze Stowarzyszeniem Twoje Nowe Możliwości.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z takich uczelni.

Tegoroczny Dżamp odbędzie się w dniach 2-9 września 2023 r. w południowej części Polski. W trakcie obozu możesz liczyć na wycieczki krajoznawcze, prace warsztatowe oraz zajęcia sportowe i integracyjne. Decyzję o udziale w poszczególnych aktywnościach podejmujesz samodzielnie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nt. Dżampu lub zgłosić swój udział, zachęcamy do kontaktu z Sekcją ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami: informacji udziela p. Aneta Kucybała (tel. 71 360-80-755, e-mail aneta.kucybala@ue.wroc.pl). Możesz także odwiedzić stronę internetową programu: www.dzamp.org.

===================================================================================

Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku organizuje we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych".

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel/fax. (87) 428 58 98, 667 666 219

Terminy warsztatów:
30 lipiec - 12 sierpień 2023r.
14 sierpień - 27 sierpień 2023r.
13 wrzesień - 26 wrzesień 2023r.
27 wrzesień - 10 październik 2023r.
12 październik - 25 październik 2023r.

===================================================================================

Szanowni Państwo,

Mieszkanie dla absolwenta - dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu

Mieszkanie dla absolwenta - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

===================================================================================

 

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel: 71 368 01 00 http://ue.wroc.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)