Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 3 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 91 dni temu

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego - Wrocław

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się w terminie 25 - 28 września 2023r.

Studenci będą się zapisywać w kolejności:

Rok III - godzina 9:00
Rok II - godzina 11:05

Od godziny 11:05 dostęp do systemu zapisów będą mieli wszyscy studenci bez względu na rok studiów. System będzie działał do 28 września 2023r. do godz. 23:59.

UWAGA BARDZO WAŻNE:

Wszyscy studenci są zobligowani do bieżącego sprawdzania ilości osób zapisanych do grupy do końca trwania zapisów /28.09.2023 r., godz. 23.59/.

Warunkiem utworzenia grupy jest 80% wypełnienia grupy.

Limity będą podane w systemie USOS przy danej dyscyplinie.

W trakcie trwania zapisów każdy student będzie miał możliwość dokonywania zmian w systemie USOS /wypisanie, przepisanie do innej grupy, itp./ samodzielnie.

Grupy z niewystarczającą ilością osób zostaną zlikwidowane a studenci zostaną automatycznie wypisani.
 
Studenci posiadający semestralne zwolnienia lekarskie, zapisują się do grupy specjalnie dla nich utworzonej – „Zwolnienia lekarskie" /Szczegóły w Regulaminie zaliczeń zajęć z wychowania fizycznego, pkt. III ppkt. 1 i 2/. Na pierwszych zajęciach zobowiązani są przedstawić dokument od lekarza, stwierdzający fakt braku możliwości czynnego uczestnictwa w zajęciach.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z instrukcją logowania i zapisywania na zajęcia oraz z Regulaminem zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. Regulamin dostępny na stornie: http://www.swfis.ue.wroc.pl/o_nas/9672/regulamin_zaliczen_zajec_wychowania_fizycznego.html

W wymienionych poniżej zajęciach wymagany jest własny sprzęt:
- tenis stołowy - rakietka,
- tenis – rakieta,
- badminton - rakietka,
- jazda na rolkach - własne rolki,
- nordic walking – własne kijki

Na zajęciach należy mieć własne ręczniki.

Studenci mogą uczestniczyć również na zajęciach sekcji sportowych /w formie zaliczenia lub nie/. Zapisy do sekcji odbywają się bezpośrednio u trenerów na pierwszych spotkaniach sekcyjnych.


Plan zajęć znajdziecie na stronie https://plan.ue.wroc.pl/ zakładce SWFiS - stacjonarne.

Zapisy do sekcji sportowych odbywają się bezpośrednio u trenera na zajęciach. Sekcja może ale nie musi stanowić podstawy do zaliczenia przedmiotu.
Informacje o sekcjach na stronie:
http://www.swfis.ue.wroc.pl/studenci/9693/sekcje_sportowe.html

Szczegółowe informacje na stronie www.swfis.ue.wroc.pl

 

 

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel: 71 368 01 00 http://ue.wroc.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)