Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 6 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 6 dni temu

Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

 Studenci, których nazwiska znajdują się na listach pod linkiem:

http://www.sjo.ue.wroc.pl/aktualnosci/23295/information_for_students_who_did_not_take_polish_school_leaving_examination_matura_exam_in_the_english_language.html#.YCux5mPdjGA

, napiszą w terminie pierwszych zajęć placement test. Na podstawie wyników testu zostaną Państwo przypisani do odpowiedniej grupy i zaproszeni do zespołu na platformie Microsoft Teams.
Test dostępny będzie przez 90 minut po kliknięciu na odpowiedni link podany poniżej.

ZIIP

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1q6JuLFIapmRIm3DB9-UwCmpUMjlSSzA5Q1FQT0ZWOFY3Q1dZU1VJMFREOC4u

RIC, IWB, E – poniedziałek 22.02 – 15.00-16.30

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1q6JuLFIapmRIm3DB9-UwCmpUOThaWkxXMUYxVUpWMkQxWlJUQktFRElDRS4u

Z, L, AG – poniedziałek 22.02 – 16.45-18.15

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1q6JuLFIapmRIm3DB9-UwCmpUQks0Q1Y1TTRJQkM4R0o3Q0JEQUQxUllLQS4u

FiR, MSG – środa 24.02 – 12.15-13.45

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1q6JuLFIapmRIm3DB9-UwCmpUQ0RGQlpGMzdCU0UwSzBLNVNVT1RWV0JBTi4u

Test dla kierunków: BI, BM, IB, Finance dostępny będzie przez 60 minut.
środa 24.02 – 10.30-12.00


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MwzJV98HcECWcs0qjJM1q6JuLFIapmRIm3DB9-UwCmpUMFVJM05NM05ZTzgxWVhRMFFPVk5SSVZNWC4u

Informacja dla Studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Aby zaliczyć kurs BHP, każdy student pierwszego roku zobowiązany jest rozwiązać test w systemie Eportal (https://eportal.ue.wroc.pl/my/) W tym celu należy zalogować się do systemu Eportal wg instrukcji
Wykaz zajęć z laboratoriów, które będą odbywać się na terenie Uczelni w sem. zimowym - kierunek ZIIP

1) Podstawy fizyki i chemii (1 sem) – 14 C, 21 C

2) Zarządzanie bezpieczeństwem (3 sem) – IV H

3) Metrologia (3 sem) – 103 H 

4) Nauka o materiałach (3 sem) – 122 C, 213 C

5) Biotechnologia żywności i analiza sensoryczna (5 sem) – 218 H

6) Biochemia i chemia żywności (5 sem) – I H, 223 C

7) Technologia chemiczna nieorganiczna (5 sem) – III H

8) Wybrane działy chemii organicznej (5 sem) – 223 C

9) Biotechnologia (5 sem) – 404 H, 405 H

10) Biochemia (5 sem) – 223 C

11) Wybrane zagadnienia z techn. przemysłu spożywczego (7 sem):

- mleczarstwo – IV H

- mięsny i jajczarsko-drobiarski – 6H

- owocowo-warzywny – 416 H

- fermentacyjny – II H

- zbożowo-młynarski – 11 H

- piekarniczo-cukierniczy - 11 H

12) Wybrane zagadnienia z techn. przemysłu chemicznego (7 sem) – 2 H

13) Wybrane zagadnienia z biotechnologii żywności i środowiska (7 sem) – II H

Komunikat dla Studentów i Pracowników

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Europie i publikowanymi w tej sprawie komunikatami medialnymi zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z poniższą wiadomością.

Zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb i stosować bezwzględnie do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Osobom, które w ciągu kilkunastu ostatnich dni przebywały we Włoszech - zwłaszcza na północy, w rejonie Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilia Romana, Lacjum - zalecam szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu. Należy ograniczyć bieżącą aktywność i kontakty do niezbędnego minimum. Jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego powinny być natychmiastowym sygnałem, by zgłosić się do szpitala przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Zasady postępowania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa

Osoby, które odbyły podróż do regionów, w których odnotowano przypadki zakażenia koronawirusem, oraz które zidentyfikowały u siebie niepokojące objawy, takie jak kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśni, zachęcamy do szpitala przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu.

· przypominamy również o podstawowych środkach, które mogą Państwo zastosować w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą, takich jak ubezpieczenie, aplikacja iPolak, śledzenie strony MSZ: http://www.international.ue.wroc.pl/studenci/20017/bezpieczny_wyjazd.html .

  • podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/#_ftn1

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

LOGOWANIE, ZMIANA HASŁA (DLA STUDENTÓW)

 Aby zalogować się do systemu USOSweb proszę kliknąć "zaloguj się" w prawym górnym rogu strony. Pojawi się strona CAS - Centralnego Systemu Uwierzytelniania, gdzie w polu Identyfikator należy wpisać swój login - numer indeksu, a w polu Hasło swoje hasło. Na stronie CAS można również zmienić hasło do konta usosweb (poczty studenckiej) klikająć link "Zmiana hasła dla studentów".

Konta usosweb i poczty studenckiej są powiązane ze sobą (te same hasło), zmiana hasła do konta usosweb wymaga zmiany hasła do poczty studenckiej. Więcej informacji na temat poczty studenckiej można znaleźć na stronie uczelnianej.

W przypadku problemów z hasłem (np. zapomnienie hasła, zgubienie danych logowania)  proszę pisać na adres smail@ue.wroc.pl. Proszę kontaktować się ze skrzynek pocztowych uczelnianych (ue.wroc.pl) lub prywatnych (zarejestrowanych w systemie dziekanatowym).

W przypadku, gdy logowanie przebiegnie poprawnie, a system wyświetli komunikat "Jesteś zalogowany, lecz nie posiadasz konta w USOSweb", proszę zgłosić problem administratorowi USOSweb.

UMER KONTA BANKOWEGO / THE NUMBER OF THE BANK ACCOUNT

Studenci mogą uzyskać swój numer konta bankowego z:
- genaratora kont który znajduje się na stronie uczelni - 
http://stud.ue.wroc.pl/stud/genkont.asp
- usosweb (Dla studentów -> Płatności -> Konta bankowe uczelni).

Information for foreign students about academic bank accounts.
Foreign students can check the number of the bank account in USOSweb (Student's section -> Payments -> Academic bank accounts)

GRUPY DZIEKAŃSKIE

Uwaga, informacja o grupie dziekańskiej znajduje się na stronie GRUPY DZIEKAŃSKIE (menu MOJE STUDIA w zakładce DLA STUDENTÓW).
Proszę nie mylić z grupami zajęciowymi.

PLAN ZAJĘĆ

Plan zajęć w serwisie USOSweb jest niedostępny.
Komunikat "Błąd. Odśwież stronę (F5), aby wyświetlić plan. Jeśli to nie pomoże - spróbuj formatu HTML." pojawia się u wszystkich użytkowników serwisu.

Prosimy korzystać z Internetowego Serwisu Planu Zajęć umieszczonego na stronie głównej uczelni.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Zmiany danych osobowych (m.in. adresu e-mail, serii i numeru dowodu osobistego, itp.) możesz dokonać:
  •     w dziekanacie lub sekretariacie, jeśli jesteś studentem/doktorantem
  •     w Dziale Kadr, jeśli jesteś pracownikiem naukowo-dydaktycznym

MIGRACJA DANYCH

W godzinach 5.00, 11.00, 13:00, 16.00 serwis USOSweb jest niedostępny (do 10 minut) z powodu migracji danych (synchronizacji danych pomiędzy systemem dziekanatowym a usosweb).